Menu Zamknij

KAMISHIBAI – Papierowy Teatr

Zapraszamy na zajęcia stacjonarne 1 kwietnia 2022 r. w godzinach 16.00 – 20.00

do Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Turowskiego 3

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca 2022 r. za pośrednictwem

formularza zgłoszeniowego

Uczestnicy z placówek prowadzonych przez inny organ niż Miasto Olsztyn proszeni są̨ o uiszczenie opłaty na konto Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli

nr rachunku:

82 1020 3541 0000 5102 0291 8647

w wysokości 30.00 zł (trzydzieści złotych) w terminie najpóźniej dzień przed zajęciami.

W tytule przelewu – Kamishibai

osoba do kontaktu:

Marlena Kowalska

tel. 693 858 210