Menu Zamknij

WIĘŹ Z PRZYRODĄ

Nowe szkolenie: Więź z Przyrodą

Zapraszam na szkolenie oparte na zasadach  Kąpieli Leśnych – Shinrin Yoku.

Już od jesieni  warsztaty online dla wszystkich zainteresowanych tematem więzi z Przyrodą i jej wpływu na samopoczucie, zdrowie i dobrostan człowieka. Główne obszary którym się przyjrzymy:

  • uważne spotkanie z Przyrodą jako sposób na nietypowe zajęcia edukacyjne,
  • więź z naturą jako sposób na problemy wychowawcze, trudności w skupieniu, niepowodzenia szkolne,
  • leśne mindfuness na stres, przemęczenie, wypalenie zawodowe,
  • wpływ Kąpieli Leśnych na aktywność naszego mózgu: szybsze uczenie się, kreatywność

Zapraszam!

„Więź z Przyrodą – terapeutyczna moc Przyrody”

5 ścieżek jednoczenia się z naturą:

Zmysły: świadomość zmysłowa, zmysłowa percepcja rzeczywistości, zanurzenie się w tym co Jest.

Emocje: rozpoznanie ciała jako źródła informacji o naszym samopoczuciu, docenienie go i zaopiekowanie się nim.

Piękno: umiejętność dostrzegania Piękna w tym co Jest, w chwili obecnej, w tym co ulotne i przemijające, w tym co Piękne dla nas.

Znaczenia: Osobiste historie, mity i legendy, znaczenie symboliczne lasu i drzewa oraz innych elementów Przyrody, opowieści i baśni, święta związane z cyklem rocznym.

Współczucie: pojęcie empatii, współodczuwania, świadomość wspólnego nam losu na poziomie indywidualnym, wspólnotowym i szerszym.

Więcej na temat Więzi z Przyrodą, Kąpieli Leśnych i Mindfulness na : www.poczujprzyrode.pl

 

Po warsztatach uczestnik:

  1. wie czym jest więź z przyrodą i jak wpływa na nasze samopoczucie.
  2. wykorzysta wiedzę o zasobach jakie daje obcowanie z przyrodą wykorzystując je do własnych celów.
  3. zna podstawowe ścieżki ułatwiające nawiązanie i podtrzymywanie więzi z Przyrodą.
  4. potrafi stworzyć własną opowieść na wybrany temat związany z lasem i przyrodą i wykorzystać ją do aktywizujących zajęć edukacyjnych.
  5. zdobędzie umiejętność tworzenia relacji z uczestnikami poprzez wspólne przebywanie w lesie.
  6. odkryje twórcze możliwości kreatywnej pracy zespołowej – metoda projektu.

WIĘŹ Z PRZYRODĄ

Wymiar poznawczy: dotyczy tego w jaki sposób ludzie widzą swoje miejsce w środowisku naturalnym oraz jakie mają przekonania na temat ich wpływu na przyrodę.

Wymiar afektywny: odnosi się do uczuc i emocji wobec przyrody, głównie: szacunku i miłości.

Wymiar behawioralny: zmiana działań i zachowań w stosunku do przyrody: zachowania proekologiczne, umiejętność zachowania w przestrzeni naturalnej, ochrona przyrody.