Menu Zamknij

KALENDARZ SZKOLEŃ

GDAŃSK
Kamishibai

17.03.2020, godz. 9.00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, zapisy WiMBP w Gdańsku

KRAKÓW
Kamishibai

21.05.2020, godz. 15.30
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, zapisy KIRE Kraków

WŁOCŁAWEK
Storytelling

23.04.2020, godz. 16.00, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku
zapisy ODN Włocławek

KATOWICE
Kamishibai

18.04.2020, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, zapisy WOM Katowice

OLZA
Kamishibai

30.05.2020 EUDEC20pl - Festiwal Inspire The Future

TARNOBRZEG
Kamishibai

02.04.2020, godz.10.00 Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, zapisy BP Tarnobrzeg

CIESZYN
Storytelling

27.04.2020, godz. 15.30 Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zapisy PCDN "P-IN"

WARSZAWA
Kamishibai

16.04.2020, godz.13.00 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie, zapisy PBW Warszawa

KRAKÓW Mindfulness

06.02.2020, godz. 15.30
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, zapisy KIRE Kraków

EŁK
Kamishibai

15.02.2020, godz. 9.00 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, zapisy MODN Ełk

EŁK
Storytelling

15.02.2020, godz. 13.00 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, zapisy MODN Ełk

KRAKÓW
Storytelling

16.01.2020, godz.15.30 Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, zapisy KIRE Kraków